logo ars floreat header filosofen

 

 

 

 

Home

 

Downloads

 

Sitemap

 

next

 

Meditatie - Marcus Aurelius

 

“Nergens kan een mens een kalmer of vrediger verblijfplaats vinden dan in zijn eigen ziel. Al wie deze kwaliteiten in zichzelf vindt, zal, wanneer hij zijn blik daarop richt, terstond in volmaakte vrede herboren worden. En met vrede bedoel ik niets anders dan in harmonie zijn met het universum. Maak dan gebruik van deze verblijfplaats, keer er steeds toe terug en herinner u!”

 

Overpeinzingen, IV-3

 

“Dring diep door in de substantie van uzelf. Daar is de bron van het Goede, die het vermogen heeft altijd op te borrelen, mits ge niet ophoudt te graven.”

 

Overpeinzingen, VII-59

 

“De ziel blijft volmaakt van vorm, wanneer zij zich althans niet naar buiten uitstrekt noch naar binnen samentrekt, zich niet verspreidt noch ineenkrimpt, wanneer zij straalt van licht, waarbij zij de waarheid in zichzelf en in alle dingen ziet.”

 

Overpeinzingen, XI-12

 

 

Voor Overpeinzingen (inleiding) zie: Inleiding

 

Voor Overpeinzingen (boek) zie: Uitgaven

 

Voor Overpeinzingen (download) zie: Overpeinzingen (pdf)

 

 

footer e-mail & copyright