logo ars floreat header filosofen

 

 

 

 

Home

 

Downloads

 

Sitemap

 

next

 

Waarom Sanskriet?

 

Sri Shantananda Sarasvati:

 

"Sanskriet is de basistaal, de eerste taal en de meest zuivere taal. In de loop van de tijd zijn andere talen uit het Sanskriet voortgekomen. In een gewoon woordenboek kun je zien dat het Engels veel woorden uit het Sanskriet heeft overgenomen, net als andere talen in en buiten India. Studie van het Sanskriet helpt zeker voor een goed begrip."

 

"Het systeem van de klinkers in het Sanskriet is, dat deze klinkers de maten belichamen, in de vorm van de wil van het Absolute, waardoor de schepping gereguleerd wordt, terwijl de medeklinkers deel uitmaken van Prakriti (de natuur). Het is onmogelijk een medeklinker zonder meer te gebruiken, want Prakriti kan nimmer zelfstandig functioneren. Zij moet altijd ondersteund worden door Purusha (de Persoon), wat zich, in het geval van taal, laat vertalen als de ondersteuning van de klinkers. Bij iedere uitgesproken klank zal er altijd een klinker aanwezig zijn. Dat moet wel, want klinkers staan voor de wil van het Absolute."

 

"Het Sanskriet is zuiver, onaangedaan en niet vervormd door wie ook. Het weerspiegelt de wetten van het universum. Het is het goede gezelschap, de goede gids en de goede vriend. Ga ermee op reis, dan wordt de Veda eenvoudig en zeker."

 

William Jones (18e eeuw):

 

"Hoe oud het Sanskriet ook moge zijn, de taal heeft een schitterende structuur. Het heeft een grotere perfectie dan het Grieks, omvat veel meer dan het Latijn en is verfijnder dan beide klassieke talen. Toch heeft het met beide talen een sterkere overeenkomst, zowel in de stamvormen van de werkwoorden als in de grammaticale regels, dan op basis van toeval verwacht mag worden."

 

Hans Joachim Störig:

 

"Panini heeft op minutieuze wijze het grammaticale systeem van deze taal in ruim 4000 regels weergegeven; kenners beweren dat geen enkele taal ter wereld zo’n volledige grammatica bezit, ook de tegenwoordige wereldtalen niet. Dit meesterwerk, waarin hij waarschijnlijk het werk van hele generaties taalgeleerden heeft samengevat, werd pas omstreeks 1800 in Europa bekend en gewaardeerd: men moest toegeven dat het volmaakter was dan alles wat het avondland had voortgebracht sinds Griekse geleerden hun eigen taal en de voorstadia daarvan hadden onderzocht."

 

Bloomfield ‘Language’:

 

"De Indiase grammatica toonde Europese ogen voor het eerst een complete en nauwkeurige beschrijving van een taal, niet gebaseerd op theorie, maar op waarneming. Daarbij opende de ontdekking van het Sanskriet de deur naar de vergelijkende taalwetenschap. Tot die tijd zag men alleen vage en wisselende overeenkomsten, want met de gangbare grammatica’s, die gebaseerd waren op het Griekse model, kon men de eigenschappen van de verschillende talen niet duidelijk tegen elkaar afzetten. De Hindoe grammatica leerde Europeanen vormen van taal te analyseren. Als men de samenstellende delen met elkaar vergeleek, konden de overeenkomsten, die tot dan toe vaag waren herkend, met zekerheid en precisie worden vastgesteld."

 

Anderen:

 

"Om dieper door te dringen in de betekenis van taal en de wetten ervan, is bestudering van het Sanskriet, de klassieke taal van het oude India, essentieel. Het vormt de basis van de grote groep Indogermaanse talen die momenteel in grote delen van de wereld worden gesproken, waaronder de Westeuropese talen en onze eigen taal. Door bestudering van de wetten van de Sanskriet grammatica is het mogelijk om te begrijpen hoe taal wordt gevormd, hoe men de klanken dient uit te spreken en hoe het Sanskriet de principes van schepping reflecteert."

 

"Kennis en studie van Sanskriet ontsluiten de zeer oude cultuur van India, een traditie die tot op de dag van vandaag daar leeft en ook in onze tijd gemeenschappen in het westen beïnvloedt. Het geeft toegang tot de geschriften en de literatuur van een cultuur die zich in de loop van eeuwen op een andere manier heeft ontwikkeld dan de onze."

 

"Studie van het Sanskriet is een studie van schoonheid, intelligentie, kracht en diepte."

 

 

footer e-mail & copyright